Kennisbank

Welkom op de E-Billie kennisbank. De buitenreclame wereld kan soms wat technische termen bevatten. Om onze website en dienstverlening zo duidelijk mogelijk te maken, hebben wij een kennisbank samengesteld met alle termen die wij op onze website of in onze communicatie gebruiken. In onze kennisbank vind u tips om een effectieve advertentie te maken, vind u de betekenis van de meest complexe woorden die wij gebruiken, en proberen wij uit te leggen hoe wij te werk gaan. Mochten er toch nog vragen zijn, kunt u altijd contact met ons op nemen.

Inhoudsopgave

  Do’s & Don’ts voor buitenreclame


  Do’s

  1. Zorg voor kleur contrasten. Dit verhoogt de zichtbaarheid aanzienlijk.
  2. Kies voor korte, pakkende teksten. Ongeveer 6 tot 8 woorden.
  3. Maak duidelijk van welk bedrijf uw advertentie is.
  4. Zorg ervoor dat uw bedrijfsnaam of logo goed zichtbaar is.
  5. Test uw advertentie regelmatig op efficiëntie.
  6. Houdt het constant over de verschillende kanalen (social media, website, en andere communicaties).
  7. Maak de tekst goed leesbaar van elke afstand.

  Don’ts

  1. Teveel informatie willen delen. Houdt het kort en krachtig.
  2. Ingewikkelde afbeeldingen gebruiken.
  3. Maak geen gebruik van kleine lettertypes.
  4. Gebruik geen irrelevante beelden of teksten.
  5. Maak geen langdradige advertentie.
  6. Gebruik geen fletse kleuren of kwalitatief slechte afbeeldingen.

  Wilt u meer informatie over een effectieve en efficiënte advertentie? E-Billie werkt samen met verschillende marketing experts. Neem gerust contact met ons op om advies te krijgen over uw advertentie of om uw advertentie te optimaliseren1. Wij zetten een van onze experts aan het werk zodat uw bedrijf de beste zichtbaarheid geniet.

  Methodologie


  Terminologie


  Bereik

  Het bereik van een campagne laat het aantal personen zien binnen een doelgroep welke minstens eenmaal de uiting van de campagne heeft gezien. Dit kan worden uitgedrukt in percentages, maar ook in nummers.
  Bijvoorbeeld; Campagne A heeft een bereik van 75% in de doelgroep 18 tot 35 jaar. Of; Campagne A heeft een bereik van 500.000 personen in de doelgroep van 18 tot 35 jaar.

  DOOH (Digital Out Of Home)

  Hieronder vallen alle vormen van buitenreclame. Vaak gaat het om openbare ruimtes die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en waar er veel bezoekers langs komen. Een voorbeeld van DOOH zijn onze LED stoepborden.

  Frequentie

  De frequentie is het aantal keer dat een persoon een campagne heeft gezien. Dit kan eenmalig bereik zijn (eenmalig), maar ook meerdere frequenties (meerdere malen), of frequent bereik (vaak).
  Het gemiddelde contactfrequentie wordt uitgedrukt in een cijfer dat aangeeft hoe vaak een gemiddeld bereikte doelgroep de campagne ziet.

  LED P-waarde

  De P-waarde van een LED billboard bepaald hoe ver de individuele LED lampen van elkaar verwijderd staan. Een LED P4 betekent bijvoorbeeld dat er op elke 4mm een LED lamp staat. Hierbij geldt een vuistregel dat een LED P4 billboard goed zichtbaar is vanaf 4 meter. Sta je dichterbij, dan is het beeld minder scherp en zou je eventueel de individuele LED lampen kunnen zien. Wil je meer informatie over welke LED P-waarde voor uw onderneming goed is? Neem gerust contact met ons op.

  OTS (Opportunity To See)

  Het OTS (Opportunity to see) wordt in verschillende plaatsen anders berekend. Zo wordt er een onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld Roadside en Non-Roadside.

  In een Roadside (passanten autoweg) wordt rekening gehouden met de oriëntatie van de DOOH. Gaat het bijvoorbeeld om een frontale geplaatst DOOH, dan wordt het passanten getal van de betreffende passanten autoweg gedeeld door 2. Dit komt omdat het scherm maar in een enkele rijrichting is te zien, niet in beide.

  In een Non-Roadside (een winkelcentrum, winkelstraat, of OV station bijvoorbeeld) wordt er rekening gehouden met de plaatsing van het scherm en hoeveel in/uitgangen er zijn. Ook wordt er gekeken naar de locatie van het scherm, bijvoorbeeld bij de hoofdingang, parkeerplaats, of in de vertrekhal.

  Oriëntatie

  De oriëntatie geeft aan hoe het DOOH geplaatst is ten opzichte van de passerende weg of voetpad. Dit kan zowel worden gebruikt op een voetpad of een autoweg.

  Frontaal (Head On)

  In een frontale plaatsing van het DOOH, ook wel Head On genoemd, gaat het om een vrijwel haakse plaatsing van het scherm op de weg. Kenmerkend is dat de frontale plaatsing alleen zichtbaar is voor de passanten in de rijrichting waar het DOOH naar toe gericht staat.

  Parallel

  In een parallelle plaatsing staat het DOOH evenwijdig aan de weg en is deze zichtbaar van beide rijrichtingen.

  Schuin (Angled)

  In een schuine, ook wel Angled genoemd, staat het DOOH in een hoek op de passante weg. In deze opstelling is de reclame campagne duidelijk gericht op een enkele rijrichting.

  Passanten

  Er zijn veel verschillende soorten passanten. Zo kan het om winkelend personeel gaan, auto’s die langs rijden, of fietsers die de DOOH passeren. We lichten Roadside Passanten en Non-Roadside Passanten uit en bespreken het Gemiddelde Passanten per week.

  Roadside Passanten

  Roadside passanten kan ook wel de “drukte” van de weg genoemd worden. Hier wordt een optelling gemaakt van het aantal gemotoriseerde verkeer langs de DOOH. Het aantal auto’s wordt vermenigvuldigd met 1.6 (bezettingsfactor2), plus fietsers en voetgangers mocht dat van toepassing zijn.
  Bijvoorbeeld; weg A heeft 100.000 gemotoriseerde voertuigen welke passeren per week. Op deze weg zijn geen voetgangers of fietsers. Hierdoor wordt het aantal passanten vermenigvuldigd met 1.6 door de bezettingsfactor van de auto’s. 100.000 x 1.6 = 160.000 is het werkelijke aantal passanten op de weg.

  Non-Roadside Passanten

  Bij Non-Roadside passanten gaat het om het aantal passanten dat de specifieke locatie van de DOOH betreedt of verlaat. Hierin wordt rekening gehouden of de passanten de locatie daadwerkelijk passeren.

  Gemiddelde Passanten per week

  Het gemiddeld aantal passanten per week is het aantal passerende passanten langs de DOOH welke deel uit maken van ons netwerk. Het weergegeven aantal valt in de doelgroep 13 tot 75 jaar.

  Het is belangrijk om te realiseren dat het gemiddelde aantal passanten per week niet om unieke passanten gaat. Een zelfde persoon kan een DOOH immers meerdere malen passeren binnen 7 dagen. Zo kan één persoon die per week meerdere malen langs loopt, meetellen als 10 of meer passanten.

  Totaal aantal passanten

  Het totaal aantal passanten van ons netwerk wordt op de volgende manier uitgerekend;
  Het gemiddeld aantal passanten per week x het aantal DOOH in ons netwerk = totaal aantap passanten.

  Disclaimer


  Informatie is mede afkomstig van Het Buitenreclame Onderzoek.

  Scroll to top